Závod pro dobrou věc

Žádost o podporu

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od Spolku CHKS (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o tuto podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podpory a Informace o zpracování osobních údajů a Svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte.

1. Pomocí webového formuláře.
Online zaslané žádosti usnadní a urychlí jejich zpracování. Pokud máte možnost, volte tuto variantu podání žádosti. 

2. Pomocí tištěného formuláře (vyplněný formulář ČITELNÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM s doložením Vaší sociální situace zašlete na adresu Spolku CHKS, kterou najdete ve spodní části webových stránek).

 

Vyplněnou žádost o podporu zasílejte spolu s požadovanými dokumenty skrze webový formulář na našich stránkách (upřednostněte, pokud je to možné) nebo poštou na adresu Spolku CHKS (pokud nemáte možnost online odeslání). Žádosti se zpracovávají průběžně a budou předloženy Radě Spolku CHKS pro následující zasedání. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

Pokud nebude žádost kompletní, dostanete vyrozumění s požadavkem na doplnění. Při správně zaslané žádosti budete informováni o výsledku hlasování Rady Spolku CHKS po jejím zasedání. Nejbližší kolo zasedání bude na 27. května 2022, žádosti je možné zasílat do 25. května 2022.

Příspěvek Vám může být přidělen jednou za rok.